Høyring: Plan 0454.00 - Detaljregulering for forretning og bustad i Storgata 19-23, Bryne sentrum

Lokal utvikling har i møte den 28.11.2019 gjort vedtak om å legga denne reguleringsplanar ut på høyring og offentleg ettersyn.

Planen legg til rette for nybygg med næring i underetasje (mot Lauritz Bellesens gate), i 1. etasje (mot Storgata), samt leilegheiter i 2.- 4. etasje. Parkering i underetasjen, mens det vil vera uteopphaldsareal på tak over 4. etasje.

Merknad kan gis digitalt ved sikker innsending, eller sendes til:

Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til: post@time.kommune.no.

 

Frist for å gi merknader er 24.02.2020.

 

Plandokument:

01 Saksprotokoll 28-11-2019 (PDF, 271 kB)

02 Plankart 02-10-2019 (PDF, 531 kB)

03 Føresegner 25-10-2019 (PDF, 113 kB)

04 Planskildring (PDF, 7 MB)

05 ROS - analyse (PDF, 677 kB)

06 Sol- og skyggeanalyse (PDF, 4 MB)

07 Støyrapport (PDF, 604 kB)

08 Renovasjonsteknisk plan (PDF, 2 MB)

09 VA Rammeplan (PDF, 5 MB)

10 Merknader og kommentarer (PDF, 2 MB)

11 Saksprotokoll 07-03-2019 (PDF, 673 kB)

12 Saksprotokoll 06-06-2019 (PDF, 326 kB)