Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Høyring og offentleg ettersyn: Plan 0541.00 - Områdeplan for BL1, BLF1 og GL2, Lye

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 09.03.2023 å leggja forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0541.00 - Områdeplan for BL1, BLF1 og GL2, Lye

Føremålet med planen er å leggja til rette for god stadsutvikling på Lyefjell, gjennom å utvikle Larheia, og deler av området sør for skule- og barnehageområdet.

Fullstendig omtale av planen, samt saksframstilling med vedlegg, finn de ved å følgje lenka merka "plandokumenter". For å gje uttale til planen ved hjelp av sikker digital innsending via Time kommunes nettside, trykk på lenka merka "Gje uttale".

Plandokumenter

Gje uttale

De kan og senda uttale til planen via brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å senda inn merknad til planen er 29.05.2023.

Vedlegg:

01 Oppdatert ROS-analyse (PDF, 800 kB)​​​​​​​