Høyring - Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.


Kommunane Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laga eit forslag til ny lokal avløpsforskrift for utslepp frå mindre avløpsanlegg.

Den nye avløpsforskrifta har heimel i i Forurensningsforskriftens kapittel 12 og gjeld for utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter og liknande med mindre enn 50 personekvivalentar.


Høyringsnotat (PDF, 408 kB)
Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for kommunane på Jæren og Ryfylke (PDF, 68 kB)
Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for kommunane på Jæren og Ryfylke - Kommentarar (PDF, 83 kB)
Kart som høyrer til forskrifta

 

Eventuelle merknadar må sendast til post@time.kommune.no innan 15 desember 2020.