Høyring: Forslag til Klima- og miljøplan 2023-2033 for Time kommune

Time kommune gjev med dette melding om at Utval for lokal utvikling i møte 06.10.2022 har vedtatt å leggja følgjande plan ut på høyring og offentleg ettersyn:

Forslag til Klima- og miljøplan 2023-2033 for Time kommune.

Planforslaget finn du her: Høyringsforslag til Klima- og miljøplan 2023-2033 for Time kommune

Høyringsuttale kan du senda her: Høyringsuttale (time.kommune.no)

Høyringsuttale kan også sendast per post til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med klima- og miljørådgjevar Vegard Thorset Våge via e-post vegard.thorset.vage@time.kommune.no

Høyringsfrist er sett til 24. november 2022.