ⓘ Aktuell informasjon

Høyring - Forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023 - 2027 i Time kommune

Time kommunestyre vedtok i møte den 28.03.2023 å legga ut 
forslag til forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023-2027 i Time kommune på høyring på kommunen si heimeside.

Saksframlegg (PDF, 32 kB)
Forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023 - 2027 i Time kommune (PDF, 142 kB)

De kan senda inn merknad til forskrifta via brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å senda inn merknad til forskrifta er 26.05.2023.