Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Høyring: Endring i plan 0513.01 - Detaljregulering for bustader og næring i Hetlandsgata 16 og 18, Bryne

Føremålet med endringen er å leggje til rette for å erstatte heis-/trappetårn med svalgong vend inn mot gårdsrommet. I tillegg skal planlagt multiparkanlegg erstattast med vanleg parkeringskjellar.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan lesast i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan gi innspill til planendrinen ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å gi merknader til planendringen er 22.05.2023

Vedlegg:

01 Endring av plan (PDF, 255 kB)

02 Bestemmelser 19-04-2023 (PDF, 179 kB)

03 Oppdatert ROS-analyse (PDF, 555 kB)

04 Oppdatert planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

05 Plantegning parkeringskjeller (PDF, 137 kB)

06 Illustrasjoner fasade (PDF, 6 MB)