Høyring - dispensasjon frå lNFR i kommuneplan og landbruk i reguleringsplan 0055.00

Kommunen har mottatt ein søknad om å skilje ut tomt til einebustad i eit område vist som jordbruk (LNFR) i kommuneplanen. Eigedomane det gjeld ligg langs Kong Haakonsveg og Eivindsholvegen på Bryne.

Søkar ynskjer å skilje ut ei tomt på 800 m2. Det er planlagt, ikkje søkt om, å byggje ein einebustad på 200 m2 og garasje på 50 m2.

Dersom du har merknader til dispensasjonen håper vi at du vil bruka sikker digital innsending, via hjemmesiden vår. Det er også mulig å sende e-post til post@time.kommune.no eller brev til; Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

 

Uttalefrist

Vi ber om uttalelse innen 09.10.2019.

 

Vedlegg:

Høyringsbrev (PDF, 174 kB)

Søknad med vedlegg (PDF, 324 kB)

Føresegner til kommuneplanen (PDF, 525 kB)

Plassering av nye drivhus (PDF, 203 kB)

Møtereferat (PDF, 403 kB)