Høyring av frivilligstrategi for Time kommune 2022-2025

Utkast til frivilligstrategi 2022-2025 er lagt ut på høyring. Du kan lesa strategien og gje innspel via vår elektroniske løysing.

Høyringsfrist: 01.11.2021.

Les strategien og gje innspel