Høyring: 0453.00 Endring i Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum

Det er foreslått fleire endringar i planen:

 - Endring i byggegrense

- Endring av uteopphaldsareal

- Diverse endringar i føresegnene

- Byggetrinn

Du kan gje uttale til endringsforslag.

Merknad kan gis digitalt ved sikker innsending, eller sendes til:

Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til: post@time.kommune.no.

 

Merknadsfrist er 30.01.2020

Plandokument

01 Notat for reguleringsendring (PDF, 517 kB)

02 Plankart_forslag (PDF, 502 kB)

03 Føresegner (PDF, 57 kB)

04 Endringsdokument (PDF, 517 kB)

05 Situasjonskart (PDF, 3 MB)

06 Utomhusplan (PDF, 578 kB)

07 Sporing_reguleringsendring (PDF, 547 kB)

08 Sporing_ byggjetrinn 1 (PDF, 542 kB)