Høring: Reguleringsendring i plan 0499.00 - Detaljregulering for bolig og næring i Solbergkvartalet, Bryne

Endringen gjelder delfelt BBB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. Delfeltet ønskes justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, tilsvarende BBB1 og BBB2.

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 23.12.2020.

Merknader som kommer inn er en del av kommunens grunnlag for å avgjøre om foreslått endring skal godkjennes. De vil bli referert/ besvart i selve saksbehandlingen, og besvares altså ikke enkeltvis.

 

Vedlegg:

0499.00 Redegjørelse reguleringsendring (PDF, 197 kB)

0499.00 Forslag_ Plankart_Nivå1  (PDF, 58 kB)

0499.00 Forslag_Plankart_Nivå2  (PDF, 554 kB)

0499.00 Forslag_Bestemmelser (PDF, 122 kB)

0499.00 3D-illustrasjoner (PDF, 545 kB)

0499.00 Illustrasjonsmateriale (PDF, 3 MB)

0499.00 Godkjent plankart (PDF, 255 kB)

0499.00 Godkjente bestemmelser (PDF, 155 kB)