Høring: Reguleringsendring i plan 0248.00 - Bustadsområdet avgrensa av Arne Garborgs veg, Kong Haakons veg, Norheimsvegen og Hårbakken aust

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en omdisponering av en eksisterende eneboligtomt for å legge til rette for tre boliger med hybel i underetasjen. Eiendommen hvor tiltaket planlegges er 2/265.

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 21.12.2020.

Merknader som kommer inn er en del av kommunens grunnlag for å avgjøre om foreslått endring skal godkjennes. De vil bli referert/ besvart i selve saksbehandlingen, og besvares altså ikke enkeltvis.

 

Vedlegg:

0248.00 Forslag_Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

0248.00 Forslag til plankart (PDF, 457 kB)

0248.00 Forslag til bestemmelser (PDF, 107 kB)

0248.00 Forslag_Situasjonsplan (PDF, 2 MB)

0248.00 Sol-skygge analyse (PDF, 3 MB)

0248.00 Illustrasjoner (PDF, 13 MB)

0248.00 ROS-analyse (PDF, 963 kB)

0248.00 Godkjent plankart (PDF, 204 kB)

0248.00 Godkjente bestemmelser (PDF, 117 kB)