Høring: Reguleringsendring i plan 0212.00 - Detaljreguleringsplan for område rundt Jærterminalen, Ree

Foreslått endringer:

  • Endring av atkomstløsning til industriområdet
  • Endring av støyvoll.
  • Ny intern adkomst fra Ramshaugvegen.

Se vedlegg for begunnelse samt nærmere beskrivelse av omsøkt endringer.

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 21.05.2021.

Merknader som kommer inn er en del av kommunens grunnlag for å avgjøre om foreslått endring skal godkjennes. De vil bli referert/ besvart i selve saksbehandlingen, og besvares altså ikke enkeltvis.

 

Vedlegg:

0212.00 Beskrivelse av forslag til endringene (PDF, 729 kB)

0212.00 Forslag_ plankart (PDF, 261 kB)

0212.00 Illustrasjoner_Eksisterende forhold (PDF, 5 MB)

0212.00 Illustrasjoner_Forslag til endring (PDF, 11 MB)

0212.00 Godkjent plankart (PDF, 184 kB)

0212.00 Godkjente bestemmelser (PDF, 99 kB)