Høring: Reguleringsendring i plan 0210.00 - Reguleringsplan for Brøyt fabrikkområde på Ree

Forslag til endringen 

  • Felt N1  endres fra formål «kontor/industri» til «kontor/industri/tjenesteyting».

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 21.05.2021.

Merknader som kommer inn er en del av kommunens grunnlag for å avgjøre om foreslått endring skal godkjennes. De vil bli referert/ besvart i selve saksbehandlingen, og besvares altså ikke enkeltvis.

 

Vedlegg:

0210.00 Forslag_planbeskrivelse (PDF, 472 kB)

0210.00 Forslag_plankart (PDF, 530 kB)

0210.00 Godkjent plankart (PDF, 2 MB)

0210.00 Godkjente bestemmelser (PDF, 29 kB)