Høring: Plan 0520.00 - Detaljregulering for boliger i O.G. Kvernelands veg 22, 24 og 26, Kverneland

Hovedformålet med omreguleringen er å oppnå tilfredsstillende adkomstløsning for gjeldende plan 0463.00. Det er også gjort endringer i boligsammensetning.

Du kan lese plandokumentene og gi uttale til planen via kommunens digitale løsing:

Plandokument
Hørringsutale

Merknader kan også sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 BRYNE. Merk med plannummer og -navn.

Ønsker du å få dokumentene i papirformat kan du henvende deg til servicetorget i rådhuset.

Frist for merknader er 18. Oktober 2019.