Høring: Plan 0476.00 - Detaljregulering bolig og barnehage langs Hetlandsgata og Kjeldevegen, Bryne

Time kommune varsler endring av plan 0476.00 på vegne av grunneier med gnr/ bnr: 2/ 719.

Bakgrunn for endringen

Realiseringen av plan 0476.00 har for grunneier med gnr/ bnr: 2/719 ført til en uønsket overgang mellom hagen og det offentlige friområdet o_Fri4.  Dermed har Time kommune kommet til enighet med grunneieren av eiendommen gnr. 2, bnr. 719 om salg av noe tilleggsareal av eiendommen med gnr 2, bnr. 101.

Hvor er det foreslått å gjøre endring 

Det foreslås en endring for eiendommen med gnr. bnr.2/101.

Hva er foreslått endret

  • En liten del av eiendommen på gnr/ bnr: 2/101 endres fra friområde til boligformål.
  • Endringen omfatter et areal på ca. 102 m² som grenser mot gnr/ bnr: 2/719.

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 01.02.2021.

 

 

Vedlegg:

0476.00 Forslag til mindre endring (PDF, 418 kB)

0476.00 Utsnitt - Smart - Eiendom (PDF, 771 kB)

0476.00 Utsnitt - Smart - Planer (PDF, 970 kB)

0476.00 Plankart - Gjeldende (PDF, 2 MB)

0476.00 Bestemmelser_rev_31.01.2019 - Gjeldende (PDF, 508 kB)

0476.00 Planbeskrivelse - Gjeldende (PDF, 8 MB)