Høring: Plan 0458.02 - Reguleringsendring- Detaljregulering for bustadfortetting sør for Brøytvegen, Håland

Hvilken endring gjelder:

  • Endring fra barnehage til boligformål
  • Endring av boligtyper
  • Diverse endring i bestemmelser

Gi høyringsuttale

Les plandokument

Dokumenter kan en òg få ved å vende seg til Servicetorget på rådhuset. 

Merknader kan også sendast pr. post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

 

Frist for merknader er: 16.10.2019