Høring: Plan 0443.00 Reguleringsendring for Bryne Stadion samt boligområde sør for stadion

Det er forelått endringer innenfor B/F/K1. Forslaget er å endre byggegrensen for 6. etasje slik at det kan dannes et uteareal på taket mellom to bygningskropper. Mer informasjon om endringen kan leses i vedleggende nedenfor.

Slik sender du merknad

Dersom du har merknader til planendringen håper vi at du vil bruke sikker digital innsending, via hjemmesiden vår. Det er også mulig å sende e-post til post@time.kommune.no eller brev til; Time kommune, postboks 38, 4349 BRYNE.

 

Merknadsfrist

20. september 2019.

 

Hvis du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med saksbehandler Hilde Tjemsland på telefon 51 77 61 29 eller på e-post hilde.tjemsland@time.kommune.no.

 

Vedlegg:

1. Beskrivelse av endringsforslag (PDF, 4 MB)

2. Nytt plankart (PDF, 373 kB)

3. Nye bestemmelser (PDF, 401 kB)

4. Illustrasjoner (PDF, 13 MB)

5. Solstudiervedtatt plan (PDF, 3 MB)

6. Vindanalyse (PDF, 14 MB)

7. Romløsninger (PDF, 17 MB)

8. Godkjent plankart (PDF, 450 kB)