Høring: Plan 0315.03 Bebyggelesesplan for Eivindsholen felt C og D, Bryne

Kai Ivan Heskestad foreslår endring i bestemmelsene på vegne av beboere i Marka­vegen (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, og 38), men endring kan også omfatte DB6, DB7, DB8 og DB9. Hovedformål med endringen er å omdisponere garasjeareal i bygningskropp til bolig­areal ved å endre ordlyd i bestemmelser for parkering. Mer informasjon om endringen kan leses i vedleggende nedenfor.

Slik sender du merknad

Dersom du har merknader til planendringen håper vi at du vil bruke sikker digital innsending, via hjemmesiden vår. Det er også mulig å sende e-post til post@time.kommune.no eller brev til; Time kommune, postboks 38, 4349 BRYNE.

 

Merknadsfrist

27 septemder 2019.

 

Hvis du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med saksbehandler Rune Birkelid Kvilhaug på telefon 51 77 65 48 eller på e-post hilde.tjemsland@time.kommune.no.

 

Vedlegg:

0315.03 - Forslag til reguleringsendring, ved Kai Ivan Heskestad (PDF, 2 MB)

0315.03 - Gjeldende plankart (PDF, 21 MB)

0315.03 - Gjeldende bestemmelser (PDF, 73 kB)