Godkjenning - planane 0240.00 og 0296.00 - endrinagar i Detaljregulering på Reefeltet aust, Bryne

Desse endringane er godkjende:

  • Byggegrensa for inntrekt 4. etasje.
  • Det kan byggjast ei inntrekt 4. etasje på den lågaste delen av blokk BBB1.
  • Adkomstforholda i plan 0240.00.

Lokal utvikling vedtok denne endringa 06.12.2018. Vedtatt plandokument i papirformat kan ein få på Servicetorget.

 

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via Skjema (under: Klage på vedtak-skjema).

Klage må vera sendt seinast 3 veker frå  21.06.2019.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Vedlegg:

1. Saksframstilling (PDF, 786 kB)

2. Godkjende plankart (PDF, 24 MB)for planane 0240.00 og 0296.00

3. Godkjende føresegner (PDF, 386 kB)for planane 0240.00 og 0296.00

4. Skildring av endringane (PDF, 633 kB)

5. Illustrasjonar (PDF, 2 MB)

6. Merknader med kommentarer (PDF, 4 MB)

7. Planar og førsegn som er utgått (PDF, 573 kB)