Godkjend plan: Plan 0512.00 Detaljregulering for bustader i Biskop Hognestads gate 7 og 9, Bryne

Time kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2022 følgande reguleringsplan:

Plan 0512.00: Detaljregulering for bustader i Biskop Hognestads gate 7 og 9, Bryne

Føremålet med reguleringsarbeidet er å legga til rette for bustadfortetting med 18-20 leilegheiter i ein bustadblokk.

Merk: Det er gjort en delegert planendring i ettertid av kommunestyrets vedtak. Grunnen er at det ble oppdaget en følgefeil i planbestemmelsene. Bestemmelsene er nå oppdatert med riktig oppsett og nummerering, og er gitt endret plannummer 0512.01. Oppdaterte bestemmelser, samt vedtaket, kan lastes ned og leses under.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvalteren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å senda eventuell klage via kommunen si nettside. Gå til menyvalg Skjema og vel Klage på vedtak - skjema.

På grunn av fellesferie er klagefristen satt til 19.08.2020. Dei som er direkte berørt får eige brev.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vera sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan– og bygningslova.

VEDLEGG:

Godkjent plankart (PDF, 127 kB) 1 av 2

Godkjent plankart (PDF, 98 kB) 2 av 2

Oppdaterte bestemmelser (PDF, 158 kB) 

Delegert vedtak av oppdaterte bestemmelser (PDF, 17 kB)

Saksprotokoll og øvrige plandokumenter kan lastes ned og leses her