Godkjend plan 0500.00 - Detaljregulering for bustader i Hetlandsgata 26, Bryne

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgande reguleringsplan:

Plan 0500.00 - Detaljregulering for bustader i Hetlandsgata 26, Bryne

Planen leggja til rette for oppføring av 5 byhus og 7 leiligheiter.


Vedtatt plandokument i papirformat kan ein få på Servicetorget.

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via Skjema (under: Klage på vedtak-skjema).

Klage må vera sendt seinast 3 veker frå  21.12.2018.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

 

Vedlegg:

0500.00 Saksframlegg (PDF, 325 kB)

0500.00 Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

0500.00 Plankart VN1_VN2 (PDF, 249 kB)

0500.00 Bestemmelser (PDF, 27 kB)

0500.00 Etasjer (PDF, 2 MB)

0500.00 Illustrasjon_Sol-og skygge (PDF, 10 MB)

0500.00 Snitt (PDF, 3 MB)

0500.00 Fasade_nord og sør (PDF, 4 MB)

0500.00 Fasade_øst og vest (PDF, 4 MB)

0500.00 Veiledende utomhusplan (PDF, 2 MB)

0500.00 Brann_teknisk (PDF, 463 kB)

0500.00 Overvann Bryne-stadion (PDF, 4 MB)

0500.00 Merknader (PDF, 2 MB)