Godkjend Plan 0475.00 - Detaljregulering for Pastellvegen 1, Bryne.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0475.00 - Detaljregulering for bustader i Pastellvegen 1, Bryne.

Reguleringsendringen medfører etablering av to nye frittliggende einebustader, og dessutan transformasjon av det verneverdige trafobygget om til bustad.


Vedtatt plandokument i papirformat kan ein få på Servicetorget.

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via Skjema (under: Klage på vedtak-skjema).

Klage må vera sendt seinast 3 veker frå i 21.12.2018.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

 

Vedlegg:

01 Plan 0475.00 Detaljregulering for Pastellvegen 1, Bryne (PDF, 128 kB)

02 0475.00 Plankart 23-04-2018 (PDF, 808 kB)

03 0475.00 Bestemmelser 01-11-2018 (PDF, 42 kB)

04 0475.00 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

05 0475.00 Lyse Elnett AS (PDF, 234 kB)

06 0475.00 Merknader - Summert og kommentert (PDF, 56 kB)

07 0475.00 Alle merknader (PDF, 3 MB)

08 0475.00 1.G.B. behandling (PDF, 13 MB)