Framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 ute til høyring.
 

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 17. desember 2019.