Førehandsstemming / tidlegstemming

Stortings- og sametingsval 2021

Ordinær førehandsstemming startar 10. august og varer til 10. september. Dersom du veit at du ikkje kan stemma i dette tidsrommet, og heller ikkje på valdagen som er 13. september, kan du frå 1. juli ta kontakt med kommunen og be om å få stemma tidlegare.

Time rådhus tlf. 51 77 60 00