Flaggreglement for Time kommune

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn

Du kan lesa dokumenta og gje uttale til planen via kommunen si digitale løysing:

Saksdokument

 

Høyringsuttale

Merknader kan også sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Du kan og ta kontakt med Innbyggarservice i Time rådhus for å få dokumenta.

Høyringsfrist 20. mars 2020