Fastsetting av planprogram: Plan 0535.00 – Detaljregulering NB4 Håland Del av gnr. 5 bnr. 2 m.fl.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte 18.11.2021 å fastsette planprogram for:

Plan 0535.00 – Detaljregulering NB4 Håland Del av gnr. 5 bnr. 2 m.fl.

Formålet med planen er å leggja til rette for utviding av eksisterande næringsverksemd, samt eventuelle nyetableringar innanfor område NB4.

Dokumenta kan du og få i papirformat ved og ta kontakt med innbyggarservice i Time rådhus.

Vedlegg

Plan 0535.00 Planprogram (PDF, 5 MB)

Plan 0535.00 - Saksframlegg (DOCX, 220 kB)

Plan 0535.00 - Oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

Plan 0535.00 - Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Plan 0535.00 - Merknader 1 (PDF, 3 MB)

Plan 0535.00 - Merknader 2 (PDF, 2 MB)