Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Fastsatt planprogram: Plan 0552.00 - Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 20.04.2023 å fastsette planprogram for følgande planarbeid:

Plan 0552.00 - Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Føremålet med planarbeitet er å leggja til rette for utvikling av M44 med ein kombinasjon av nye næringsarealar og bustader. Det ønskast også å sikre ein ny parkerings- og adkomstløysning til planområdet, som betra handteringa av trafikken til senteret. 

Planprogrammet i papirformat kan du få ved å venda deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Vedlegg:

01 Fastsatt planprogram 23.03 (PDF, 3 MB)

02 Merknader samlet (PDF, 4 MB)

03 Merknader oppsummert og kommentert (PDF, 204 kB)