Fastsatt planprogram: Plan 0548.00 - Områdeplan for NK1-NK4, RK1-RK5, GK1-GK3, BK1, BK5-BK6 og omkøyringsveg, Kvernaland

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å fastsette planprogram for følgande planarbeid:

Plan 0548.00 - Områdeplan for NK1-NK4, RK1-RK5, GK1-GK3, BK1, BK5-BK6 og omkøyringsveg, Kvernaland

Områdeplanen skal omfatte omkjøringsveg fv. 505 om Kvernaland og Orstad, samt næringsområdane NK1-NK4, råstoffutvinningsområdane RK1-RK5, grøntområdane GK1-GK3, bustadområdane BK1, BK5 og BK6 i kommuneplanens arealdel for Time kommune, samt næringsområdet KN6 i Klepp kommune.

Planprogrammet i papirformat kan du få ved å venda deg til innbyggarservice i Time rådhus.

0548.00 Fastsatt planprogram (PDF, 12 MB)

0548.00 - Saksprotokoll (PDF, 313 kB)

0548.00 Oppsummering merknader med vurdering (PDF, 762 kB)

0548.00 Uttaler til varselet nov-des 2021 0-9 (PDF, 6 MB)

0548.00 Uttaler til varselet nov-des 2021 10-19 (PDF, 6 MB)

0548.00 Uttaler til varselet nov-des 2021 20-26 (PDF, 9 MB)

0548.00 Uttaler til varselet mai-juni 2022 0-9 (PDF, 5 MB)

0548.00 Uttaler til varselet mai-juni 2022 10-19 (PDF, 16 MB)

0548.00 Uttaler til varselet mai-juni 2022 20-29 (PDF, 5 MB)

0548.00 Uttaler til varselet mai-juni 2022 30-39 (PDF, 8 MB)

0548.00 Uttaler til varselet mai-juni 2022 40-44 (PDF, 2 MB)