Fastsatt planprogram: Plan 0547.00 - Detaljregulering for jordforbedring og massepåfylling, Trædet

Utval for lokal utvikling vedtok i møte 23.06.2022 å fastsette planprogram for:

Plan 0547.00 - Detaljregulering for jordforbedring og massepåfylling, Trædet.

Føremålet med planen er å leggje til rette for massepåfylling og jordforbetring på eiendommen.

Dokumenta kan du og få i papirformat ved og ta kontakt med innbyggarservice i Time rådhus.

Vedlegg:

0547.00 Fastsatt planprogram (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll og øvrige dokument kan lesast ved å følgje denne lenka.