Eldrefest

 

I forbindelse med den internasjonale eldredagen vert det eldrefest på Hotell Jæren, torsdag 30. september kl. 16.00.

Program:

  • Helsing frå ordførar Andreas Vollsund
  • Innslag frå elevar v/Time kulturskule
  • Innlegg v/kommunalsjef omsorg i Time kommune Britt Ellinor Scott: «Leve Hele Livet»
  • Allsong og musikalsk innslag v/Svein Frøyland
  • Smørbrød og kake

 

Inngang: kr 200,-.

NB! Grunna Covid-19 vil det verta avgrensing på antal deltakarar.

 

Påmelding til kan gjerast via skjema: eller Innbyggarservice tlf. 51 77 60 00.