Byggeskikkpris 2022

Har du forslag til kandidatar til byggeskikkpris for 2022?

Alle kan foreslå kandidatar til byggeskikkprisen. Forslag må du levera skriftleg til Time kommune. 

Frist for innsending av forslag er 5. februar 2023

Statuttar og digitale skjema for innsending av forslag finn du ved å følgje denne lenka.

Du kan også kontakte innbyggarservice på tlf. 51 77 60 00.