0523.00 Fastsatt planprogram - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvernaland

Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, fastsatt planprogram for plan 0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvernaland.

Vedlegg:

Saksframstilling og vedtak (PDF, 31 kB)

Fastsatt planprogram (PDF, 9 MB)

Merknader (PDF, 7 MB)

Merknader referert og kommentert (PDF, 515 kB)

Brev fra grunneier (PDF, 135 kB)