Timebestilling

Sist oppdatert 12. april
Dei som er fødde i 1956 eller tidlegare kan nå bestilla vaksine via knappen nedanfor. Vaksineringa vil føregå i Sivdamsenteret denne veka. Frå og med neste veke føregår vaksineringa i lokala til Vardheia ungdomsskule.

Kan du gå eller sykla til vaksinasjonsstaden?
Det er avgrensa med parkeringsplassar ved vaksinasjonsstaden. Tenk over om du kan gå eller sykla når du skal vaksinera deg.

Har du alt fått vaksine?
Har du fått vaksine av for eksempel fastlege eller arbeidsgjevar, kan du sjå bort frå tekstmeldinga du har fått.

Timebestilling for koronavaksine

Gå til vår nettside for timebestilling

 • Du må logga deg inn med BankID.
 • Du får tekstmelding med bekreftelse på bestilling, tidspunkt og stad.
 • Finn du ikkje ein ledig time, så vent nokre dagar og prøv igjen. Me opnar for nye timar så snart me får informasjon om nye vaksineleveringar.
 • Treng du hjelp til å bestilla tid, ta kontakt med oss på 51 77 62 70 kvardagar kl. 09.00-15.00

Du får tekstmelding frå kommunen når det er din tur

 • Me sender ei tekstmelding når det er din tur til å bestilla tid for vaksinering. Det er nokre me ikkje har telefonnummer til så me vil også legga ut informasjon på nettsida og Facebook-sida vår.
 • Det er gratis å ta vaksinen. Me vil aldri spør om informasjon eller betaling.

På vaksinasjonsdagen

 • Møt på vaksinestaden tidlegast 5 minutt før avtalt tid. Dette for ikkje å laga kø og opphoping av personar. 
 • Kan du gå eller sykla når du skal vaksinera deg? Det er avgrensa med parkeringsplassar på vaksinasjonstaden. 
 • Ha på klede som gjer det lett å sette vaksine i overarmen.
 • Du må ha på munnbind når du kjem til vaksinering.
 • Etter at du har fått vaksinen må du venta i 20 minutt før du kan gå.
 • Ikkje kom til vaksinering om du er sjuk, men gje beskjed til oss på telefonnummer 51 77 62 70.

Tid for revaksinering

 • Time for revaksinering (andre dose) får du ved første vaksinering. Det vil i utgangspunktet vera same tidspunkt som første gong, berre seks veker fram i tid.

Dersom du ikkje vil ta koronavaksine

Vil du ikkje ta koronavaksine ber me om at du registrerer dette på nettsida vår for timebestilling.

Spørsmål?

Her finn du fleire spørsmål og svar om vaksinen og vaksinering.