Status for vaksineringa i Time

Status veke 15:

  • Dei som er fødde i 1956 eller tidlegare får tilbod om vaksine nå.
  • Er du fødd i 1956 eller tidlegare og ikkje fått tekstmelding om å bestilla tid eller tilbod om vaksine frå fastlege, ber me deg om å ta kontakt med oss på telefon 51776270. Denne telefonen er open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Kor mange er vaksinert i Time?

2447 personar har fått første dose.
795 personar har fått andre dose.

nettsidene til FHI vert vaksinestatistikken oppdatert dagleg.

Kor mange vaksinedosar får Time kommune?

Veke 15: 594
Veke 16: 534

Tidlegare vaksinestatus

  • I veke 1-3 vart vaksinen gitt til bebuarar på institusjonar og bufellesskap.
  • I veke 3 vart utvalde helsepersonellgrupper vaksinert etter føringar frå FHI.
  • I veke 4 - 6 vart vaksinen gitt til personar over 85 år.
  • Frå veke 6 vart vaksinen gitt til dei mellom 75 - 85 år.
  • Frå veke 13 vart vaksinen tilbudt personar fødde i 1949 og tidlegare.
  • Frå veke 14 vart vaksinen tilbudt personar fødde i 1952 og tidlegare.

Dersom du tilhøyrer ei av gruppene ovanfor og ikkje har fått vaksine kan du bestilla tid for vaksinering.