Status for vaksineringa i Time

Status veke 38:

Desse gruppene får tilbod om vaksine nå:

Kor mange er vaksinerte i Time?

13 278 innbyggarar i Time har fått første dose.
10 931 innbyggarar i Time har fått andre dose.
Sist oppdatert: 10.9.2021

nettsidene til FHI vert vaksinestatistikken oppdatert dagleg.

Tidlegare vaksinestatus

 • I veke 1-3 vart vaksinen gitt til bebuarar på institusjonar og bufellesskap.
 • I veke 3 vart utvalde helsepersonellgrupper vaksinert etter føringar frå FHI.
 • I veke 4 - 6 vart vaksinen gitt til personar over 85 år
 • Frå veke 6 vart vaksinen gitt til dei mellom 75 - 85 år
 • Frå veke 13 vart vaksinen tilbudt personar fødde i 1949 og tidlegare 
 • Frå veke 14 vart vaksinen tilbudt personar fødde i 1952 og tidlegare 
 • Frå veke 15 vart vaksinen tilbudt til personar fødde i 1956 og tidlegare 
 • Frå veke 16 vart vaksinen tilbudt til personar mellom 45 - 64 år med underliggande sjukdommar
 • Frå veke 17 vart vaksinen tilbudt til personar fødde i 1960 og tidlegare 
 • Frå veke 20 vart vaksinen tilbudt til personar fødde i 1966 og tidlegare
 • Frå veke 22 vart vaksinen tilbudt til personar fødde i 1969 eller tidlegare
 • Frå veke 23 vart vaksinen tilbudt til personar fødde i 1971 eller tidlegare
 • Frå veke 24 vart vaksinen tilbudt til personar fødd i 1976 eller tidlegare
 • Frå veke 25 fekk dei første personane i prioriteringsgruppe 10 tilbod om vaksine
 • Frå veke 27 fekk dei første personane i prioriteringsgruppe 11 tilbod om vaksine
 • Frå veke 28 fekk alle som er født i 2003 eller tidlegare tilbod om vaksine
 • Frå veke 29 fekk alle som er født i 2003 eller tidlegare tilbod om vaksine
 • Frå veke 30 fekk alle som er født i 2003 eller tidlegare tilbod om vaksine

Dersom du tilhøyrer ei av gruppene ovanfor og ikkje har fått vaksine kan du bestilla tid for vaksinering.