Smittevernreglar

Det er viktig at alle følger dei nasjonale smittevernråda. Desse kan oppsummerast i fire hovudpunkt:

  1. Hald avstand
  2. Ha god hand- og hostehygiene
  3. Hald deg heime når du er sjuk
  4. Avgrens talet på nærkontaktar

I tillegg er det fleire råd og regler som gjeld for samkomer i private heimar, arrangement og så vidare. Dette kan du lesa meir om her:

Lokale råd og forskrifter i Time kommune:
Time kommune anbefaler å bruka munnbind på offentleg transport.
Les meir om dette her: Anbefaler munnbind på offentleg transport

Time kommune har ikkje innført forskrifter eller andre lokale råd utover det som nasjonale myndigheiter har gjort.