Smittevernreglar i Time

Det er viktig at alle følger dei nasjonale smittevernråda. Desse kan oppsummerast i fire hovudpunkt:

 1. Hald avstand
 2. Ha god hand- og hostehygiene
 3. Hald deg heime når du er sjuk
 4. Avgrens talet på nærkontaktar

I tillegg er det fleire råd og regler som gjeld for samankomster i private heimar, arrangement og så vidare. Dette kan du lesa meir om her:

Lokale råd og forskrifter i Time kommune:

Klepp, Time og Hå vidarefører skjenkestopp til 26. januar

Lokale tiltak i Time, Klepp, Hå og Gjesdal frå 20. januar

Følgande lokale anbefalingar er også gjeldande på Jæren (Time, Klepp, Hå og Gjesdal):

 • Kollektivtransport:
  Unngå bruk av kollektivtransport.

  Dersom du likevel må reisa med kollektivtransport eller taxi, må du bruka munnbind (gjeld ikkje barn under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruka munnbind. Barn under 2 år skal ikkje under nokon omstendigheiter bruka munnbind).
   
 • Besøk ved sjukeheimar:
  Besøkande må halda minst ein meter avstand til den dei besøker, og til andre bebuarar og personalet. Dersom ein av ulike grunnar ikkje kan halda ein meter avstand, skal besøkande bruka munnbind

  Les meir om besøk ved sjukeheimar her.
   
 • Heimekontor:
  Arbeidsgivar må legga til rette for bruk av heimekontor og digitale møte. Dette gjeld særleg der arbeidstakarar er avhengig av kollektivtransport, eller der forholda på arbeidsstaden gjer det vanskeleg å halda avstand til andre. Formålet er å redusera talet på nærkontaktar.