Smittevernreglar i Time

  Lokale råd og forskrifter i Time kommune

  Det er for tida ingen lokale forskrifter eller anbefalingar i Time. 
  Jæren følger nasjonale smitteverntiltak (f.o.m. 20. april)  

  Det er viktig at alle følger dei nasjonale smittevernråda. Desse kan oppsummerast i fire hovudpunkt:

  1. Hald avstand
  2. Ha god hand- og hostehygiene
  3. Hald deg heime når du er sjuk
  4. Avgrens talet på nærkontaktar

  I tillegg er det fleire råd og regler som gjeld for samankomster i private heimar, arrangement, reiser og så vidare. Dette kan du lesa meir om her: