Smittevernreglar i Time

Det er viktig at alle følger dei nasjonale smittevernråda. Desse kan oppsummerast i fire hovudpunkt:

  1. Hald avstand
  2. Ha god hand- og hostehygiene
  3. Hald deg heime når du er sjuk
  4. Avgrens talet på nærkontaktar

I tillegg er det fleire råd og regler som gjeld for samankomster i private heimar, arrangement, reiser og så vidare. Dette kan du lesa meir om her:

Lokale råd og forskrifter i Time kommune:
 

Følger nasjonale råd (12. februar)

Time følger dei nasjonale reglane for skjenking av alkohol 

Time har per dags dato ikkje råd eller forskrifter utover det som gjeld nasjonalt.