Smitte og testing

Smitte og testing

Eg mistenker at eg er smitta. Bør eg testa meg?

Alle med mistanke om covid-19 blir no testa. Mistanke vil framleis i hovudsak seie feber, hoste eller tung pust. Testinga vert utført på luftvegslegevakta på Kleppe. 

Dersom du mistenker at du er smitta må du

  • ringa fastlegen din på dagtid
  • legevakta på telefonnummer 116 117 på kveldstid og helg

Turistar eller besøkande i Time utan fastlege i regionen må kontakta legevakta for testing.

Barn under 10 år med kun lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing.

Ingen må møta opp hjå fastlege eller legevakt utan avtale.

Ikkje gå på jobb, skule eller barnehage dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon

Barn med rennande nase som einaste symptom og som elles er i god allmenntilstand utan teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon treng ikkje haldast heime eller testast.

 

Kor skal eg testast?

Testinga vert utført ved luftvegslegevakta på Kleppetunet i Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe, i lokala til Klepp og Time legevakt.

Luftvegslegevakta på Kleppe er felles for kommunane Time, Gjesdal, Hå, Klepp og Sandnes.

Ingen må møta opp utan avtale. Du vil få beskjed av fastlegen/legevakta om kor og når du skal møta.

 

 

Kor mange er smitta av koronaviruset i Time kommune?

14 personar frå Time kommune har fått påvist smitte av koronaviruset.

MERK:

  • Talet på smitta personar inkluderer også personar som har vore smitta, men som nå kan vera friskmeldt
  • 12 av dei smitta fekk dette påvist i mars.

Sist oppdatert:22.7.2020

Unngå smitte - ha god hygiene og hald avstand

Korleis førebygga smitte? - helsenorge.no

Gjenopning - me må fortsatt halda 1 meter avstand og meir der det er mogleg. Les oppdaterte anbefalingar på helsenorge.no