Smitte og testing

Kven skal i karantene?
 • Ingen. Det er ikkje lenger plikt til smittekarantene.
 • Personar som er i same husstand som ein smitta person (eller nokon som har hatt kontakt som liknar på det å bu i same hus, som for eksempel ein kjærast eller nokon som har vore på hyttetur saman), og som ikkje er fullvaksinerte, bør likevel anten avstå frå kontakt med andre i sju dagar eller gjennomføra eit testregime dei neste sju dagane.
Kva betyr "testregime"?
Kven skal eg varsla viss eg er smitta?
 • Smittesporarane i kommunen tar kontakt med nærkontaktar som er husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.
 • Du har sjølv ansvar for å varsla andre nærkontaktar og oppfordra dei til å testa seg.
Er du nærkontakt, men ikkje i same husstand som den smitta?
 • Du bør testa deg, anten ved å bestilla test på c19.no eller ved hurtigtest
 • Du bør vera ekstra obs på symptom i ti dagar etter sist møte med den smitta.
 • Du bør ha låg terskel for ny testing ved symptom.
Kva gjer eg ved symptom?
Kvar kan eg henta hurtigtestar?

Du kan henta gratis hurtigtest desse stadane:

 • Time rådhus (man-fre kl. 09.00 - 15.00)
 • Teststasjonen ved Klepp legevakt 09.00-11.00 og 12.30-14.30 alle dagar.
 • Utlevering ved butikkar og bensinsstasjonar er inntil vidare stoppa.

Viktig informasjon om hurtigtest:

 • Send ein annan person for å henta testen om du har symptom.
 • Du bør vera heima til du får negativt testsvar og kjenner klar betring.
 • Vert du ikkje betre etter hurtigtest bør testen gjentas og då gjerne på Kleppe.
 • Om testen er positiv må du isolera deg frå andre og bestilla vanleg test på c19.no. Teststasjonen finn du i Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe, i lokala til Klepp og Time legevakt. 
Kva skal eg gjera om hurtigtesten er positiv?
Risikonivå i Gjesdal, Hå, Klepp og Time

Kommuneoverlegane vurderer at Gjesdal, Hå, Klepp og Time per 20. september på risikonivå 2, ifølge Folkehelseinstituttet si inndeling i fem risikonivå. Det vert gjort risikovurdering kvar veke, og denne sida vil bli oppdatert etter kvar ny vurdering. 

Folkehelseinstituttet sine fem risikonivå, og beskriving av kvart enkelt nivå, finn du her:

Risikonivåer
Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (kontroll) Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (kontroll med klynger) Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (økende spredning) Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (utbredt spredning) Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (ukontrollert spredning) Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

 

Ansvarleg for smittesporing i Time kommune er kommuneoverlege Øystein Øgaard.