Skular og barnehagar

Oppdatering 4. januar:
Frå og med 4. januar er ungdomsskulane på rødt nivå, medan barnehagar og barneskular er på gult nivå.

 

Når skal ein testa seg og vera heime?

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg. Ein skal vera heime fram til negativ test føreligg og ein er i god form. Ein treng altså ikkje vera heilt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom ein vert heilt symptomfri før testsvaret føreligg, kan ein gå på skule eller i barnehagen.

Barn i barnehage og barneskule med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Ved rask betring kan dei gå tilbake til barnehage/skule utan å testa seg. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.

Ungdom i ungdomsskule og vidaregåande skule gjeld som under avsnitt 1, altså tilsvarande som vaksne.

Råd om skule, barnehage, leik og fritid frå helsenorge.no

Rettleiar for smittevern i skular og barnehagar