Smitteutbrot blant russ

Klikk for stort bileteAlle som har delteke  i russefeiring må testa seg. 

To testar

Alle som har delteke i russefeiring må ta test to gonger, med fem dagars mellomrom, og halde seg i heimekarantene til det foreligger negativt svar på fyrste test.

Blir du rekna som nærkontakt til ein som er smitta, må du vera i karantene i 10 dagar uavhengig av om første test er negativ.

Husstandsmedlemmer uten symptom treng ikkje testa seg. Det er viktig at alle som får symptom, tester seg