Smitte ved Frøyland SFO

Ein tilsett ved Frøyland SFO har fått påvist smitte av covid-19. 

Vedkomande var på jobb måndag 28. juni, og 25 barn og 3 tilsette som var på SFO denne dagen er sette i karantene. Dei dette gjeld har blitt kontakta direkte.