Rulleforbud forlenget til 23. juni

Klikk for stort bileteForbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Nye utbrudd blant russ kan forsinke gjenåpningen av samfunnet. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.  

- Vi ønsker ikke et tredje utbrudd som kan sette resten av gjenåpningen av samfunnet i fare. Rulleforbudet som ble innført sist fredag har hatt stor effekt, og har gitt vesentlig mindre smitte enn dersom russen hadde fått rulle fritt, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene Strand og Hjelmeland har i første omgang fattet vedtak til og med 20. juni.

Lokal forskrift om rulleforbud i Time (PDF, 556 kB)
 

Flere russ smittet

- Det er for tidlig å si at vi har kontroll på smitteutbruddet. Vi har allerede sett oppblomstring i smitte blant russ. Forskriften om rulling er et forebyggende tiltak som er målrettet og som vi vet fungerer, sier ordførerne.

- Vanskelig å overholde avstandskrav

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune antar at det fortsatt er uoppdaget smitte blant russ.

- Et klart flertall av russen følger smittereglene, men selv den mest pliktoppfyllende russ vil slite med å overholde avstandsreglene om bord i en russebuss. Samling i russebussene medfører en større smitterisiko enn feiring utendørs og andre måter å møtes på. Hvis rullingen hadde fortsatt, ville det innebære at 300-400 russ er i risikosonen, noe som kan gi store problemer for andre russ og samfunnet omkring, understreker helsesjefen.

Her er rådene for russetiden: 

  • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
  • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
  • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).