Siste nytt om korona i Time

Her finn du siste oppdateringar og pressemeldingar om koronasituasjonen i Time.

Beredskapsleiinga i  Klepp, Time, Gjesdal og Hå deler ein felles uro for korleis smittesituasjonen vil utvikla seg dei neste tre vekene. 
 

Regjeringa har innført forbod mot alkoholservering etter midnatt. Forbodet trer i kraft frå og med natt til søndag 9. august og gjeld for heile landet.

  Vedkomande oppheld seg ein annan stad i landet og var alt i karantene etter nærkontakt med ein anna smitta person

NAV Klepp Time er ope for drop-in måndagar og torsdagar frå 12.00-14.00. For å redusera smittefaren oppfordrar me at flest mogleg bruker www.nav.no eller NAV kontaktsentert på 5555 3333.

Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og opnar opp for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar frå 29. mai. Besøk må vera avtalt på førehand, og besøkande må følga gjeldande smittevernreglar.
 

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå hatt felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftveglegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortsetter med dette kveld og helg.

Rådhuset er igjen ope for besøkande.

Skulane på Jæren er klare for å ønskje alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke.

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane no testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.

Måndag 4. mai opnar bibliteket dørene igjen.