Publisert 24.01.2022

Dersom du har fått tre dosar covid-vaksine, eller to dosar og har vore sjuk med korona siste tre månadar skal du ikkje ta PCR-test viss du har positiv hurtigtest.

Publisert 19.01.2022

På grunn av stor smitteauke vil smittesporingsteama i Time, Klepp og Hå gå over til å senda SMS med informasjon til dei som testar positivt på covid-19. 

Publisert 18.01.2022

Time, Klepp, Hå og Gjesdal har beslutta å gå over til grønt nivå i skular og barnehagar frå og med torsdag 20. januar. 

Publisert 14.01.2022

«Med den nye nasjonale korona-strategien frå myndigheitene må me rekna med meir smitte på Jæren framover.» 

Publisert 13.01.2022

Er bedrifta di sterkt ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte. 

Publisert 11.01.2022

Smittesituasjonen ved skulen gjer at kommuneoverlegen har innført regelmessig testing for eit trinn.  

Publisert 11.01.2022

Saman med dei fagmedisinske miljøa og spesialisthelsetenesta har Folkehelseinstituttet laga ein oversikt over kva diagnosar eller kva medisinar dei som kan få ein fjerde dose med koronavaksine nyttar.

Publisert 07.01.2022

Visste du at du kan gå på drop-in for koronavaksine i alle jærkommunane, uansett heimkommune? 

Publisert 06.01.2022

Barn i alderen 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom kan no få koronavaksine. Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Bjerkreim samarbeider om å tilby vaksine til denne gruppa, og dei dette gjeld i desse kommunane får vaksinen frå Time.

Publisert 05.01.2022

Vaksinekontoret har flytta til Kirsten Brynes veg 30 på Bryne.