Omsorgsbustadar og institusjonar

Institusjonar og omsorgsbustadar er opna for besøk

Besøk må vera avtalt på førehand, og besøkande må følga gjeldande smittevernreglar.

Hjelp med digitale verktøy

Pårørande som ønsker kontakt med den du kjenner på våre institusjonar via digitale kanalar som Skype, FaceTime, Teams eller liknande kan ta kontakt med avdelinga. Me har ikkje utstyr tilgjengeleg for dette, men kan hjelpa våre brukarar dersom pårørande leverer for eksempel ipad som vedkommande kan bruka. 

Av sikkerhetsmessige grunnar kan ikkje kommunen ha slikt utstyr til alle pasientane.​