Omsorgsbustadar og institusjonar

Besøk ved institusjonar og omsorgsbustadar

Sjå oppdaterte råd til besøkande på FHI sine nettsider.

  • Besøkande bør halda avstand til andre og det vert anbefalt å bruka munnbind ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar ved opphald i fellesareal.
  • I følgje retningsliner skal alle bruka munnbind når ein ikkje kan halda 1 meter avstand. For å unngå å verta nærkontakt må ein halda 2 meter avstand.
  • Det er viktig at besøkande ikkje går på besøk dersom ein har symptom på luftvegsinfeksjon.
  • Dersom du veit du har utsatt seg sjølv for smittefare så ynskjer me at du utset besøket.
  • Besøkande som er definerte som nærkontakt, altså som har vore i nær kontakt med ein smitta, bør som hovudregel ikkje koma på besøk. Ved spesielt behov kontakt avdelinga.
  • Besøkande som nyleg har vore i eit område med høg lokal smitterisiko, bør følga smittevernråda som gjeld for dette området. Dette gjeld også besøk utanfor institusjonen.

 

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00