Omsorgsbustadar og institusjonar

Besøk ved institusjonar og omsorgsbustadar

Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og legg til rette for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar. Me gjer merksam på at desse råda kan verta endra på kort varsel. Besøkande bør til ei kvar tid halda seg oppdatert på nasjonale retningsliner.

  • Dersom bebuar er fullvaksinert kan bebuar ha nærkontakt med eit ubegrensa antal uvaksinerte, men besøkande må halda minst ein meter avstand til andre bebuarar og tilsette. 
  • Om både bebuar og besøkande er vaksinerte kan dei ha fysisk kontakt. 
  • Dersom bebuar ikkje er vaksinert er det viktig at besøkande held ein meter avstand og følg gjeldande smittevernreglar. 
  • Det er viktig at besøkande ikkje går på besøk dersom ein har symptom på luftvegsinfeksjon.
  • Besøkande som nyleg har vore i eit område med høg lokal smitterisiko, bør følga smittevernråda som gjeld for dette området.
  • Det er ikkje nødvendig å avtale besøk på førehand, men alle besøkande må registrera seg på framlagt liste på romma til bebuarane. 
  • Ved besøk i fellesareal må ein halda ein meter avstand til andre bebuarar, besøkande og tilsette. 

Me vil tilpassa reglane for pårørande til pasientar som er i sluttfasen av livet. 

 

Digitale møter i staden for fysisk besøk? 

Pårørande som ønsker kontakt med bebuar via digitale kanalar som Skype, FaceTime, Teams eller liknande kan ta kontakt med avdelinga. Me har ikkje utstyr tilgjengeleg for utlån, men kan hjelpa bebuar dersom pårørande leverer utstyr som kan nyttas.