Koronavaksinen

Plan for vaksinering i Time

Fastlegane vil vaksinera sine eigne listeinnbyggarar i den prioriterte rekkefylgja som Folkehelseinstituttet har bestemt. Det er ikkje nødvendig å kontakta legekontoret for å sikra deg plass, eller for å få vaksinen raskare. Legekontoret vil ta kontakt med deg når det er din tur.

Legesentera vil gje tilbod om vaksinasjon til alle sine fastlegepasientar, også dei som som er innbyggarar i andre kommunar. Det vil vera kommunikasjon mellom kommunane om dette. Innbyggarar i Time som har fastlege i annan kommune vert fanga opp og får tilbod på lik linje som dei med fastlege i Time.

Time får ei begrensa mengd vaksinedosar kvar veke, det kan derfor ta noko tid før du vert kontakta. Det kan verta endringar i vaksinasjonsorganiseringa dersom kommunen får fleire vaksinar om gongen. Me vil i så fall gi informasjon om dette.

Per no er tidsplanen for vaksinering i Time slik:

  • I veke 1-3 vert vaksinen gitt til bebuarar på institusjonar og bufellesskap.
  • I veke 3 vil me vaksinera utvalde helsepersonellgrupper etter føringar frå FHI.
  • Frå veke 4 vil vaksinen bli gitt til personar over 85 år. Dette vil ta fleire veker. Deretter vil det vera dei mellom 75 - 85 år sin tur.

Det kan gå fleire månader før personar under 65 år som ikkje er i risikogruppene vil få tilbod om vaksine.

Brev til alle over 65 år

I veke 2 sende me brev til alle over 65 år som er folkeregistrert i Time. Dette brevet kan du lesa her:

Informasjon om koronavaksinen til alle over 65 år (PDF, 13 kB)

Informasjon om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen Comirnaty frå Biontech/Pfizer