Høyring - Plan 0483.00 Detaljregulering for boliger ved Åslandsbekken, Kvernaland

Planforslaget legg til rette for inntil 14 nye bustader fordelt på einebustadar, rekkehus og ein 4-mannsbustad. To eksisterande bustadtomter inngår i planen. Området skal ha tilkomst frå Bekkevegen.

 

Eventuelle merknader skal sendast til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader er 05.06.2018.

 

Vedlegg:

00 Saksframstilling (PDF, 117 kB)

01 Plankart (PDF, 470 kB)

02 Føresegner (PDF, 48 kB)

03 Planskildring (PDF, 3 MB)

04 Illustrasjonar (PDF, 2 MB)

05 ROS analyse (PDF, 155 kB)

06 Støyrapport (PDF, 471 kB)

07 Flomrapport (PDF, 5 MB)

08 Merknader (PDF, 2 MB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 22.04.2018
Fann du det du leita etter?