Høyring - nye adressenamn

Kulturminnenemnda har i møte den 1. mars gjort vedtak om å leggja følgjande adresseparsellar i nytt bustadfelt langs Hetlandsgata og Kjeldevegen på Bryne, Jf. reguleringsplan 0476.00 ut på høyring med følgjande forslag til namn:
 

Parsell 1: Bjørnøyavegen
Parsell 2: Ommundsvegen 

Frist for merknader er: 02.04.2018.

Saksframlegg (PDF, 3 MB)

Kartustnitt - nye adresseparsellar

Plankart

Saksframlegg med vedlegg er og lagt ut på servicetorget i Time rådhus. Eventuelle merknader til adressenamna skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via denne linken

Publisert av Tone Storesætre. Sist endra 15.03.2018
Fann du det du leita etter?