Høring - Plan 0496.00 - Detaljregulering for Røsslyngvegen, Bryne

Lokal utvikling har i møte den 28.09.2017, vedtatt å legge følgende detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn:

 

Plan 0496.00 - Detaljregulering for Røsslyngvegen, Bryne 

Formålet med planen er å sikre fortau og trafikksikker tilkomst for myke trafikanter. Planen er en følge av rekkefølgekrav stilt i plan 0443.00.

Dokumentene kan en få ved å henvende seg i servicetorget i Rådhuset. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget til lokal utvikling og kommunestyret, og blir ikke besvart med brev fra saksbehandler.

 

Eventuelle merknader skal sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via postmottak@time.kommune.no - merk e-posten med Plan 0496.00 - Merknad.

 

Frist for merknader er: 16.11.2017

 

Vedlegg:

0. Saksframlegg (PDF, 197 kB)

1. Plankart (PDF, 736 kB)

2. Bestemmelser (PDF, 35 kB)

3. Planbeskrivelsen (PDF, 3 MB)

4. Illustrasjoner til reguleringsplan (PDF, 390 kB)

5. Trafikk (PDF, 2 MB)

6. Registrering av skolevei (PDF, 281 kB)

7. Avvik (PDF, 549 kB)

8. Merknader ved varsel om oppstart med kommentar fra forslagsstiller og rådmann (PDF, 250 kB)

9. Innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 8 MB)

Publisert av Anita Helstrup. Sist endra 12.10.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering