Høring - Plan 0482.00 - Detaljregulering for bustadfortetting Remarka, Bryne

Lokal utvikling har i møte den 01.02.2018, vedtatt å legge følgende detaljregulering ut til høring og offentlig ettersyn:

 

Plan 0482.00 - Detaljregulering for bustadfortetting Remarka, Bryne 

Planforslaget legger til rette for boligfortetting i Reemarka. Området ligger mellom fv 44 og det eksisterende boligbfeltet i Litle-Åvegen, Slettavegen, og Torvvegen.

 

 

Dokumentene kan en få ved å henvende seg i servicetorget i Rådhuset. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget til lokal utvikling og kommunestyret, og blir ikke besvart med brev fra saksbehandler.

 

Eventuelle merknader skal sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via postmottak@time.kommune.no - merk e-posten med Plan 0482.00 - Merknad. 

 

Frist for merknader er: 20.03.2018

 

Vedlegg:

   - Saksfremlegg (PDF, 211 kB)
1 - Plankart (PDF, 2 MB)
2 - Bestemmelser (PDF, 208 kB)
3 - Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
4 - Situasjonsplan (PDF, 2 MB)
5 - ROS-analyse (PDF, 2 MB)
6 - ROS-sjekkliste (PDF, 3 MB)
7 - Solstudier og 3D-illustrasjoner (PDF, 2 MB)
8 - Støyvurdering (PDF, 2 MB)
9 - Plan- og profiltegninger (PDF, 830 kB)
10 - Renovasjonsteknisk plan og sporingskurver (PDF, 3 MB)
11 - Grunnundersøkelser (PDF, 4 MB)
12 - Flomrapport (PDF, 4 MB)
13 - VA-notat (PDF, 3 MB)
14 - Kart over flomveier (PDF, 382 kB)
15 - Innkomne merknader, varslingsbrev og annonse (PDF, 7 MB)
16 - Div. e-postkorespondanse (PDF, 680 kB)
17 - Merknader - oppsumert og kommentert (PDF, 77 kB)
18 - Notat - Dr. Blasy - Dr. Øverland (PDF, 106 kB)

Publisert av Henrik Iversen. Sist endra 05.02.2018
Fann du det du leita etter?