Høring - plan 0435.00 Detaljregulering for Rektor Sælands veg 4-6

Endringen gjelder renovasjonsløsning. I godkjent plan skal avfall plasseres i parkeringskjeller. Forslagsstiller ønsker nå at den midlertidige løsningen med tradisjonell beholderløsning blir permanent.

 

Mer informasjon om endringen kan du lese i vedlegget under.

 

Har du kommentarer eller synspunkter

Du har mulighet til å si din mening om dette forslaget. Send disse til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader er 03.09.2018.

 

Fremdrift

Etter høringsfristen vil vi gjøre en vurdering av forslaget og de merknadene som er innsendt. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget og ikke direkte til den enkelte. Du vil likevel bli informert om vedtaket.

 

Spørsmål

Ta kontakt med saksbehandler Hiba Saeed Idris

E-post: hiba.saeed.idris@time.kommune.no

 

Vedlegg:

Forslag til endring (PDF, 3 MB)

 

 

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 10.08.2018
Fann du det du leita etter?