Høring: Plan 0296.00 - Forslag til endring innenfor gnr. 3 bnr. 148 i bebyggelsesplan for K3B Reefeltet øst, og Plan 0240.00- Reefeltet Aust, Bryne

Hovedendringen er utvidelse av 4.etasje. Ytterligere informasjon om denne og øvrige endringer står i vedleggene.

Har du kommentarer eller synspunkter

Du har mulighet til å si din mening om dette forslaget. Send disse til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader vedrørende endringene er 29.08.2018.

 

Fremdrift

Etter høringsfristen vil vi gjøre en vurdering av forslaget og de merknadene som er innsendt. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget og ikke direkte til den enkelte. Du vil likevel bli informert om vedtaket og har klagerett på dette.

 

Spørsmål

Ta kontakt med saksbehandler Anita Helstrup

Tlf.: 51 72 61 20

E-post: anita.helstrup@time.kommune.no

 

Vedlegg:

0296.00 Redegjørelse reguleringsendring (PDF, 634 kB)

0296.00 Gjeldende-bestemmelser (PDF, 79 kB)

0296.00 Godkjent plankart (PDF, 121 kB)

0296.00 Reguleringsbestemmelser_revidert (PDF, 231 kB)

0296.00 Plankart_nivå1_revidert (PDF, 2 MB)

0296.00 Plankart_nivå2_revidert (PDF, 2 MB)

0296.00 Situasjonsplan_revidert (PDF, 2 MB)

0296.00 Snitt gjennom bebyggelsen_revidert (PDF, 166 kB)

0296.00 Sol_skygge_revidert (PDF, 2 MB)

0240.00 Godkjent plankart (PDF, 204 kB)

0240.00 Godkjente bestemmelser (PDF, 91 kB)

0240.00 Plankart_revidert (PDF, 3 MB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 08.08.2018
Fann du det du leita etter?